Barangay Law/Resolutions

Kautusan bilang 02 taon 2008

Kautusang ngababawal sa sinumang “Ambulant vendor” na magtinda sa sakop ng open space ng barangay Doña Francisca, lungsod ng balanga, lalawigan ng bataan.

 

Kautusan bilang 03 taon 2008

Kautusang nagbabawal sa sinumang kabarangay at hindi kabarangay na uminom ng lahat ng uri ng alak o beer sa harap ng mga tindahan o sari-sari store, sa open space at mga kalsada ng barangay doña francisca, lungsod ng balanga, lalawigan ng bataan.

 

Kautusan bilang 05 taon 2008

Kautusan sa mga sasakyan na magpatakbo lamang ng 10 kilometro bawat oras sa loob ng barangay Doña Francisca, lungsod ng balanga, lalawigan ng bataan.

 

Kautusan bilang 06 taon 2008

Kautusan itinakda ang mga lugal ng paradahan ng mga sasakyan sa barangay Doña Francisca, lungsod ng balanga, lalawigan ng bataan.

 

Barangay ordinance no. 07 s. 2008

An ordinance banning all types of vehicles to enter the premisess of barangay Doña Francisca without plate, plate light, tail light, signal light, and changed colors of head lights accessories and imposing penalties thereof.

 

Barangay ordinance no. 08 s. 2008

An ordinance strictly requiring the ambulant vendors, solicitors and the bote-bakal to present “ID" an secure permit from the barangay authorities before doing their business within Doña Francisca, City of Balanga, Bataan and impose penalties thereof.

Comments